“Νέες Τάσεις Θαλασσινών στην Εστίαση” – Λίνδος 2017

Τα προϊόντα της NATURA RODOS ήταν από τα βασικά συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τις συνταγές στις νέες τάσεις των θαλασσινών στο σεμινάριο του KEK “Γ. Γεννηματάς”.